In constructie

Beschaven

 

Iedereen weet dat Onze Maatschappij met haar militaire baas-boven-baas structuur, moet veranderen. Niemand weet hoe.

Dán weer stemmen we links, dan weer rechts, steeds komt het tegenovergestelde uit de (stem)bus.

Vrijheid, waarvoor we in de stemming waren, komt niet…

 

 

En toch…

 

Een oplossing kan gevonden worden bij een structuur die al in vele beschavingen met succes gefunctioneerd heeft. Er is echter zó veel gewenning dat de weg onzichtbaar is geworden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, kijken we liever de andere kant op. Een taboe dus…

 

 

Zoeken

De weg terug is te vinden met εν αρχη ην λογος, in den beginne was het woord...

Wittgenstein vestigde er de aandacht al op. Welke betekenis geven we aan het woord zelf. Wat kunnen wíj doen met woorden?

 

 

Hervormen

Het begint bij woordtransformaties.

Een oefening die duidelijkheid kan brengen is de transformatie van de basiswoorden Werk, Werkeloos, Pensioen, Uitkering, Fabriek en Generaal

 

§        Werk wordt dienst

§        Werker wordt dienstplichtige genoemd. . (Opschepper mag ook)

§        Werkplicht, ook wel dienstplicht, duurt maximaal 2 jaar per mensenleven!

§        Werkeloos zijn heet voortaan met klein verlof zijn.

§        Met pensioen gaan wordt afzwaaien genoemd.

§        Gepensioneerd zijn wordt genoemd met groot verlof zijn.

§        Voorman wordt genoemd beroeps, of dienstklopper. (Uitslover mag)

§        Wat nu Fabriek heet wordt Slagveld genoemd.

§        Een Generaal wordt het equivalent van een vrij burger.

 

 

 

Structuren zijn te vinden bij de militairen.

Een voorbeeld van verburgerlijking van militair woordgebruik is te vinden in de titel van een Ingenieur voor weg-en-waterbouwkunde, d.w.z. een bruggenbouwer van de genietroepen, opgeleid voor de burgermaatschappij wordt genoemd een civiele ingenieur

De 40-jarige werkplicht wordt afgeschaft.

 

Na het volbrengen van de werkplicht, bij het afzwaaien naar groot verlof dus, is men vrij van de plicht tot werken. Men kan blijven werken, ermee ophouden, gaan kegelen, zieken gaan bezoeken, gaan musiceren, lezen, kortom, zich ontwikkelen in welk talent dan ook.

…Het kan allemaal, want het werk wordt toch wel gedaan…

 

 

 

 

Wie gaat al dat werk dan doen?!

 

Automaten!

 

 

Transformatie van het woord afval

 

Veel van wat wij weggooien is nog (gedeeltelijk) bruikbaar. Het is zelfs storend te zien hoe goed de conditie van veel weggegooide artikelen nog is.

Die niet-gebruikte constitutie noemen we rook.

Een weggeworpen voorwerp dat nooit gebruikt is geweest noemen we een bom!

…Via de vuilnisbak gooien wij als het ware rookbommen naar elkaar.

 

Afval en vuilnis gaan heten ‘grondstoffen’ en ‘kringlopers’.

We houden dit in huis (in eigen kring), ipv het in de vuilbak te deponeren en te laten verbranden.

 

 

Vuilnisbakken geleidelijk afschaffen!

 

Het één langzaam, het ander snel, uiteindelijk verdwijnt alles in de vuilnisbak.

 

Beheersen: Niets weggooien!

 

Bij het beheren van afval kan desnoods een vergelijking gemaakt worden met het vermageren naar een stabiel gewicht. Dáár heet het: niet méér klaarmaken dan je opeet.

Ook een kostuum, een japon, of sieraad: niet weggooien.

 

Vervuilen gaat heten ‘signaleren’; riool wordt genoemd ‘doorgever’.

 

Kiezen of delen…

…Onze positie tussen ‘productie’ en ‘afval’ is als die van de ezel tussen twee bergen hooi. Hij kan niet kiezen en sterft van de honger.

 

 

Willen

Laat je slechts dát aanpraten wat je zelf ook écht leuk vindt, méér niet. Je leest het goed, méér niet!

 

 

 

 

Gereedschap, machines, automaten, en computers ontwikkelen steeds weer tot producenten van alles wat wij nodig denken te hebben of mooi denken te moeten vinden.

Zo is er steeds ‘minder werk’ en deze vermindering, of we het leuk vinden of niet, zet door totdat de ‘rook’ontwikkeling ons verstikt...

Bezoek eens een Fabriek, een Slagveld. Het is verbazingwekkend wat er met automaten geproduceerd wordt!

 

De stoommachine van James Watt, twee Wereldoorlogen, Sociale Onrust en krantenkoppen leren ons hoe onze creatieve werkijver werd ingezet.

 

 

Hervormen is nooit zo gemakkelijk geweest als vandaag en wordt alleen maar weer moeilijker.

 

 

 

Té gemakkelijk laten wij ons verleiden tot nieuwe aankopen … De rook die daarbij ontstaat (de niet gebruikte constitutie), verwijten we anderen, meestal producenten of reclamemakers. …Ons treft geen blaam.

Intussen stikken we langzaam aan in de rook.

 

 

Hi-Tech biedt mogelijkheden om het moeten werken af te bouwen tot slechts een paar jaar per mensenleven.

Er is weinig keus, want het gebeurt tóch! Zo niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. In het laatste geval werkt de één zich een ongeluk terwijl de ander werkeloos is.

 

Waste not, want not…

Def: If we don’t waste what we have, we’ll still have it in the future and will not lack (want) it.

Geld

 

Iedere werkplichtige krijgt gedurende zijn 2-jarige werkplicht hetzelfde maandgeld. De staat regelt dat zoals zij dat gewend is met militaire dienstplichtigen.

 

Betalingen heten ‘soldij’, ipv uitkering, sociale bijslag, of salaris.

 

 

 

 

 

Ook vergelijkbaar met ‘national health care’: de uitbetalingen aan zieken door de overheid.

Rechtspraak, gevangenis, scholen

 

De rechtspraak blijft zoals het is.

Misdadigers worden vrijbuiters genoemd en hun gevangenissen scholen.

 

 

 

 

 

Pathologische misdadigers worden zoals nu, behandeld als zieken.

 

Sancties

Maatschappelijk vergrijp wordt bestraft; een licht vergrijp met een taak of opstel in ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, een zwaar vergrijp met één jaar leerplicht.

De maximale straf is een schriftelijk examen over de leerstof maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

 

 

De procedures zijn vergelijkbaar met die van het puntenrijbewijs.

De rechterlijke macht herinnert er publiekelijk aan, via Internet, wie nog examen dient af te leggen. De resultaten worden gepubliceerd op Internet.

 

 

De leerstof maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt gegeven vanaf de lagere school en is deel van de leerplicht.

 

<Edit>

 

 

 

 

Andere woordtransformaties

 

Heeft u toepasselijke woordtransformaties?

Stuur ze naar de invisible man