Literatuur Prijzen

150 Prijzen en meer!

Kwalificatie

door

Definitie

Toekenningen

Geschiedenis

&

Notities

1

Nobelprijs voor de 1iteratuur

Jury

 

Voorgedragen door Ned. Academie.

Voor gehele œuvre

57 Albert Camus

     Nadine Gordimer

     Ruyard Kipling, 42jr

     Theodor Mommsen,85jr

93 Toni Morrison

?? Isaac Bashevis Singer

94 Nooteboom bij laatste 5

Stan Gipman: 'Nobelprijswinnaars hebben na het toekennen van de prijsgemiddeld nog twaalf jaar en driemaanden te leven. Gem. 62 j en 2 mndn.'

2

Pulitzer prize

 

 

 

 

3

PC Hooftprijs f 75.000

Prijs der Nederlandse Letteren.

Constantijn Huygens prijs.is 2de in hiërarchie; PC Hooftprijs is de hoogste).

Jury (overheid)

Voor œuvre

Beste literaire waarde

77 Harry Mulisch

84 Hella Haasse

88 Rutger Kopland

91

92 Anton Koolhaas

93 Gerrit Komrij

94 J. Bernlef

Uitreiking in Muiderslot

4

Constantijn Huygensprijs

 

Is ook: Prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

 

Voor gehele œuvre

    Cees Nooteboom

81 Hella Haasse

93 Jeroen Brouwers

94 Bernlef

     van Bruggen voor ‘Huisje

aan de sloot.’

03 Haasse?

Een literaire prijs, die sinds 1947 jaarlijks wordt toekend door de Jan Campert Stichting.

 

De prijs werd niet toegekend in 1968. Jan Wolkers, die de prijs in 1982 kreeg, weigerde de prijs in ontvangst te nemen.

 

5

Erasmusprij

f 300.000

 

Voor artistieke prestatie in het algemeen

 

 

6

AKO-Literatuurprijs

€ 50.000

Ingesteld door de winkelketen AKO BV

 

Jury bestaat op de voorzitter na uit beroepscritici

 

Bestuur van 1993 overgestapt naar Libris.

 

Nieuw is dat een forum van 30 uit max 6 nominaties kiest.

 

 

Voor alle Nederlandstalige proza, zowel fictie als non-fictie.

 

Tot nu toe alleen voor fictie.

2007 A.F.TH. van der Heijden, Het schervengericht

2006 Hans Münstermann, De bekoring

2005 Jan Siebelink, Knielen op een bed violen

2004 Arnon Grunberg, De asielzoeker

2003 Dik van der Meulen, Multatuli-leven en werk van Eduard Douwes Dekker

2002 Allard Schröder, De hydrograaf

2001 Jeroen Brouwers, Geheime kamers

2000 Arnon Grunberg, Fantoompijn

1999 Karel Glastra van Loon, De passievrucht

1998 Herman Franke, De verbeelding

1997 A.F.TH. van der Heijden, Onder het plaveisel het moeras

1996 Frits van Oostrom, Maerlants wereld

1995 Conny Palmen, De vriendschap

1994 Gerhard L. Durlacher, Quarantaine

1993 Marcel Möring, Het grote verlangen

1992 Margriet de Moor, Eerst grijs, dan wit, dan blauw

1991 P.F. Thomése, Zuidland

1990 Louis Ferron, Karelische nachten

1989 Brigitte Raskin, Het koekoeksjong

1988 Geerten Meijsing, Veranderlijk en wisselvallig

1987 Bernlef, Publiek geheim

2002 genomineerden:.

Het Cameleon van Paul Claes;

Ingenieurs van de ziel van Frank Westerman

 

7

Geertjan Lubberhuizenprijs

(tussen 1946-1979)

f 10.000 ?? f l.200

Jury.

Stichter De Bezige Bij

Prijs wordt uitgereikt door de Marten Toonderstichting

Aanmoedigingsprijs voor beste proza debuut.

90 Marcel Möring, voor  ‘Mendels Erfenis’.

93 Henk van Woerden (Kunstschilder). Voor 'Moe nie kijk nie' Over Z.A.(Nijgh & van Ditmar. Zie Librispr.)

03?Abdelkader Benali voor ‘Bruiloft aan zee.’

Stichter: De Bezige Bij.

 

93 Eervolle vermelding voor KoenraadGoudeseune voor 'Vuile was', Atlas.

 

 

8

Reina Prinsen Geerligsprijs

 

Debutantenprijs tot 21 jaar

59 J. Bernlef

78 Léon de Winter (19j)

93

Aanmoedigingsprijs

9

Het Gouden Ezelsoor

 

Debutantenprijs

89 Moor, voor 'Op de rug gezien'.

 

10

Libris Literatuurprijs

f 50.000 sinds apr 94

f 100.000

Libris is een organisatie waarin een aantal boekhandels samenwerken.

 

1994 Nieuw. Gemodelleerd naar de Britse Booker Prize, d. w.z eerst een 'Ionglist', vervolgens 6 nominaties, en uiteindelijk een prijswinnaar.

Jury

Beste verkoop van een bepaald boek

 

Uitslag wordt apr/ mei bekend gemaakt

 

Voor beste verhalend prozaboek van het afgelopen jaar.

Geerten Meysing

92 Moor, voor 'Eerst grijs dan wit dan blauw.

93 Marcel Möring, voor 'Het grote verlangen'.

94 Frieda Vogels voor 'De Harde Kern', Boek 2: 'Met z'n drieën. 'Zijwoont in Bologna en is getrouwd met een Italiaan. >60 jr. Uitg. Van Oorschot. (Boekonleesbaar)

03 Abdelkader Benali voor ‘De lang verwachte.’

04 Arthur Japin voor ‘Een schitterend gebrek’ (11e keer)

Sinds 1987. Eerst 'groslijst', Dan 21 titels, Dan 6. 1994 Nieuw, of hernieuwd?

 

Geerten Meysing kreeg de prijs toen zijn zuster Doeschka in de jury zat!

 

Henk van Woerden? voor 'Moe nie kijk nje' Over Z.A.(Nijgh & van Ditmar) (Is het niet geworden. Zie G.J Lubb.pr.).

 

Kandidaten '94: M. de Moor met 'De Vi rtuoos" , Nelleke Noordervliet met 'De Naam Van De Vader', M 't Hart, Tessa de Loo, Frans Point!, Johan schaafsma.

11

Jan Campertprijs

 

Voor Poëzie

93 Toon Tellegen voor 'Een dansschool'

 

12

Henriëtte Roland Holstprijs

 

 

 

 

13

Libris Woutertje Pieterse Prijs. f 10.000 Sponsor: Libris.

Jury. (Begin Maart)

Voor beste Ned. kinder- of jeugdboek.

 

Sinds 1987.

14

Bruna Gouden Strop

f 25.000 en een plastiek('94)

 

Prijs voor de beste misdaadroman van het jaar

94 Maarten 't Hart met 'Het woeden der gehele wereld.'

 

15

De Vijverbergprijs

 

 

57 Marga Minco

 

16

PBS-prijs

 

 

94

Begonnen in 1994. Publieksprijs

17

NCR-prijs

 

 

92 Erick Verpale met 'Een bedwelmend geheel'

Verpale heeft in '94 geschreven 'Alles in het klein'.

18

Lucy en C.W. Van der Hoogtprijs  

€ 6.000

Aanmoedigingsprijs

 

jaarlijks

88 Jan Brokken

90 Margriet de Moor, voor 'Dubbelportret'

91 Charles Ducal

92 Marie Kessels

93 Anna Enquist

94 Geertrui Daem voor ‘Boniface’ (‘92)

ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Maatschappij werd daartoe in staat gesteld door een schenking van het echtpaar Van der Hoogt.

Van 1925 tot 1939 heette deze prijs de C.W. van der Hoogtprijs en was een voortzetting van de Haagsche Postprijs, die ingesteld werd in 1921 na een schenking van het weekblad De Haagsche Post.

19

Man Booker Prize

 

 

 

 

20

Herman Gorterprijs

 

 

91 Willem van den Toorn voor 'Eiland'

93 Martin Reints voor 'Lichaam en ziel'

94 Tonnus Oosterhof voor 'De ingeland'

 

21

Publieksprijs

 

 

92 Hella Haasse

 

22

Ferdinand Bordewijkprijs is een literaire prijs die sinds 1978 jaarlijks uitgereikt wordt aan de schrijver van het beste Nederlandstalige prozaboek.

Daarvóór stond de prijs bekend onder de naam Vijverbergprijs, die sinds 1948 uitgereikt werd. Hij is vernoemd naar de schrijver Ferdinand Bordewijk.

 

J. Campertstichting (?)

Voor verhalend proza

Robert Anker voor 'De thuiskomst van kapitein Rob'

F.B. Hotz

van der Heijden

Kellendonk. P.

 

23

Multatuliprijs

 

 

van der Heijden

De Prozaprijs van de gemeente Amsterdam is een jaarlijkse prijs voor een roman of novelle.

De prijs werd ingesteld in 1946 en in 1972 voortgezet als de Multatuliprijs

24

Europaprijs

 

 

Cees Nooteboom

 

25

Europese

literatuurprijs

 

 

94 Anna Enquist genomineerd voor 'Soldatenliederen (7e druk)

 

26

Mobil Oil prijs

 

 

Cees Nooteboom

 

27

Jan Greshoffprijs

 

 

Charlotte Mutsaers, voor

Kersebloed

 

28

Anton Wachterprijs f 2000 en een beeldje van Anton Wachter

Jury. Wordt in '94 op 15 act uitgereikt. Door weduwe Mieke Vestdijk-Van der Hoeven.

Voor opmerkelijk romandebuut

Kellendonk – kreeg als eerste deze prijs.

Van der Heijden

94 Arnon Grunberg voor

'Blauwe maandagen'

Iedere 2 jaar wordt deze prijs uitgereikt

 

Anton Wachter was de hoofdpersoon uit het romandebuut van S. Vestdijk.

29

Nienke van Hichtumprijs

 

Voor kinderboeken en jeugdliteratuur

 

 

30

Zilveren Griffel

 

Voor kinderboeken

 

 

31

G.H. 's-Gravesandeprijs

Commissies

Voor bijzondere literaire verdiensten

 

 

32

Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje

Onderscheiding van de Koningin

 

Hella Haasse (In goud)

 

33

Edo Bergsma ANWB-prijs

 

 

81 Den Doolaard voor gehele oevre

 

34

De Gouden Pen €3500 en een gouden pen

 

Voor beste artikel

 

 

35

De Gouden Uil

Vlaamse Lit prijs

Voor boek

 

 

36

Rabobank Lenteprijs voor Literatuur

 

 

98 Glastra van Loon

 

37

NCN-Prijs

Vlaamse Lit prijs

 

Eric de Kuyper

 

38

Halewijnprijs

Prijs van de stad Roermond

 

1994: IJlander, Gijs

De lichtval

1993: Duinker, Arjen

Rode oever en Losse gedichten

1992: Smabers, Nicolette

gehele oeuvre

1991: Gür, Halil

gehele oeuvre

1990: Hermans, Rudi

gehele oeuvre

1989: Janssens, André

gehele oeuvre

1988: Reen, Ton van

gehele oeuvre

1987: Huyskens, Jan

gehele oeuvre

2005: Kat, Otto de

gehele oeuvre

2004: Gerritsen, Esther

gehele oeuvre

2003: Hermans, Paul

gehele oeuvre

2002: Wieringa, Tommy

gehele oeuvre

2001: Emmerik, Pam

gehele oeuvre

2000: Jaeggi, Adriaan

gehele oeuvre

1999: Jansma, Esther

gehele oeuvre

1998: Japin, Arthur

gehele oeuvre

1997: Spoor, Laurens

gehele oeuvre

1996: Schröder, Allard

gehele oeuvre

1995: Beurskens, Huub

gehele oeuvre

 

Jaarlijkse prijs, in 1987 ingesteld door de Stichting "Kring 84" als Halewijn-prijs en als zodanig eenmalig uitgereikt, met ingang van 1988 voorzien van het predicaat Literatuurprijs van de stad Roermond. De prijs is bestemd voor literair talent, dat op grond van de kwaliteit van haar of zijn verschenen werk extra belangstelling verdient.

39

Dick Scherpenzeelprijs

 

Stinknegers

Raoul de Jong is de jongste schrijver ooit die de Dick Scherpenzeelprijs in ontvangst mocht nemen voor zijn boek "Stinknegers".

Raoul de Jong (21) heeft inmiddels al twee boeken op zijn naam, namelijk Stinknegers en Het leven is verschrikkulluk! Nu beproeft hij zijn geluk in New York, waar hij zijn grote voorbeelden, Andy Warhol, Madonna en Truman Capote achterna gaat.

40

Minervaprijs

 

 

 

 

41

Vijverberg-prijs

 

Zie Ferdinand Bordewijkprijs

is een literaire prijs die sinds 1978 jaarlijks uitgereikt wordt aan de schrijver van het beste Nederlandstalige prozaboek.

Daarvóór stond de prijs bekend onder de naam Vijverbergprijs, die sinds 1948 uitgereikt werd. Hij is vernoemd naar de schrijver Ferdinand Bordewijk.

1960: bijzonderheid: niet toegekend

1959: Panhuysen, Jos.

bekroond werk: Wandel in het water

1958: Minco, Marga

bekroond werk: Het bittere kruid

1957:

bijzonderheid: niet toegekend

1956: Hoogte, Albert van der

bekroond werk: Het laatste uur

1955: bijzonderheid: niet toegekend

1954: Croiset, Max

bekroond werk: Amphitryon

1953: Helman, Albert

bekroond werk: De laaiende stilte

1951: Vries, Theun de

bekroond werk: Anna Casparii of Het heimwee

1950: Mendels, Josepha

bekroond werk: Als wind en rook

1949: bijzonderheid: niet toegekend

1948: Boer, Jo

bekroond werk: Kruis of munt

1967: Brouwers, Jeroen

bekroond werk: Joris Ockeloen en het wachten

1966: Hermans, W.F.

bekroond werk: Nooit meer slapen

1965: Kossmann, Alfred

bekroond werk: De smaak van groene kaas

1964: Hamelink, Jacques

bekroond werk: Het plantaardig bewind

1963: Mulisch, Harry

bekroond werk: De zaak 40/61

1962: Holsbergen, J.W.

bekroond werk: De handschoenen van het verraad

1961: Leeuwen, Boeli van

bekroond werk: De rots der struikeling

1977: Bernlef, J.

bekroond werk: De man in het midden

1976: Veen, Adriaan van der

bekroond werk: In liefdesnaam

1975: Robberechts, Daniël

bekroond werk: Praag schrijven

1974: Kuik, William D.

bekroond werk: De held van het potspel

1973: Simhoffer, Kees

bekroond werk: Een geile gifkikker

1972: Koolhaas, Anton

bekroond werk: Blaffen zonder onraad

1971: Schierbeek, Bert

bekroond werk: Inspraak

1970: Harten, Jaap

bekroond werk: Garbo en de broeders Grimm

1969: Michiels, Ivo

bekroond werk: Orchis militaris

1968: Beek, Geert van

bekroond werk: De steek van een schorpioen

 

Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1948 door de Jan Campert-stichting te 's-Gravenhage als 'prijs voor een roman'. In de eerste jaren kon ook ongepubliceerd werk ingezonden worden, na 1954 bepaalde men zich tot in het voorafgaande jaar gepubliceerde werk op het terrein van verhalend proza.

 

De overige prijzen van de Jan Campert-stichting zijn: de Constantijn Huygens-prijs, de Jan Campert-prijs, de Bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting, met ingang van het jaar 1978 voortgezet als de J. Greshoff-prijs en de G.H. 's-Gravesande-prijs, de Nienke van Hichtum-prijs, de Eenmalige bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting en de Extra prijs van de Jan Campert-stichting.

42

De Charlotte Köhler-prijs voor Literatuur is een geldbedrag dat de Stichting Charlotte Köhler eenmaal in de vijf jaar toekent aan de auteur van het beste Nederlandse werk uit de voorgaande periode.

Het bedrag, betaald uit de nalatenschap van de actrice Charlotte Köhler, werd in 1987 ingesteld en in 1988 voor het eerst toegekend.

 

 

 

 

43

De Sjoerd Leikerprijs is in 1992 ingesteld door de weduwe van de schrijver Sjoerd Leiker. De prijs, een geldbedrag, wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt aan auteurs van vijtig jaar of ouder.

 

 

 

 

44

De Gouden Doerian is een in 2005 in het leven geroepen prijs voor de slechtste Nederlandse literaire roman. De prijs is tot op heden nooit uitgereikt.

 

 

De eerste Gouden Doerian zou vlak voor aanvang van de Boekenweek op 8 maart 2005 worden uitgereikt op het Bal der Geweigerden in Paradiso in Amsterdam. De jury besloot echter van uitreiking af te zien.

Fabian R.W. Stolk, (voorzitter): universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, lid dagelijks bestuur opleiding Nederlandse Taal en Cultuur; voorzitter bestuur Stichting Genootschap Gerrit Achterberg.

Doris Grootenboer: Neerlandica, free-lance journalist (Folia Civitatis, Utrechts Nieuwsblad, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer), voormalig literatuur-recensent en interviewer Algemeen Dagblad, Jurylid AKO-literatuurprijs 1995. Medewerker reisverhalen NRC-Handelsblad.

Qruun Schram: Farmaceut. Lezer van boeken.

Adriaan Jaeggi (secretaris): schrijver, dichter, oud-redacteur Uitgeverij Thomas Rap en De Bezige Bij.

De prijs bestaat uit een unieke plaquette van beeldend kunstenaar Joost Veerkamp, en een bedrag van 88,50. Daarnaast wordt de prijswinnaar een aantal door de jury gunstig beoordeelde boeken aangeboden.

 

De vrucht waarnaar de prijs is vernoemd staat bekend om het verspreiden van een ondraaglijke stank, terwijl de pit overheerlijk smaakt. De bedenkers van de prijs, van wie Adriaan Jaeggi zich als de voornaamste woordvoerder opwierp, wilden met de Gouden Doerian de aandacht vestigen op het beleid van Nederlandse uitgeverijen, die volgens hen te veel boeken op de markt brengen, waardoor de vereiste aandacht voor het begeleiden van auteurs en het redigeren van hun werk tekort zou schieten.

Hun pogingen om hierover een discussie op gang te brengen resulteerden na het publiceren van een longlist met genomineerden direct in een felle polemiek. In het juryrapport waarin de longlist werd gepubliceerd werden schrijvers, zo luidde de beschuldiging, omwille van hun stijl en onderwerpkeuze belachelijk gemaakt en gekleineerd.

 


A

AKO Literaturprijs

ANV-Visser Neerlandia-prijs

Anna Bijns Prijs

Anna Blaman Prijs

Annie Romeinprijs

Anton Wachterprijs

Arthur Cornetteprijs

Arthur Merghelynckprijs

Ary Sleeksprijs

August Beernaertprijs

B

Bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting

Boekenleeuw

Boekenpauw

Boekensleutel

Busken Huetprijs

C

C.C.S. Crone-prijs

Cestoda-prijs

Charlotte Köhler Stipendium

Charlotte Köhler-prijs voor Literatuur

Constantijn Huygensprijs

D

D.A. Thiemeprijs

De Inktaap

Declamatoriumprijsvraag

Diepzee-prijs

Dirk Martensprijs

Dr. Wijnaendts Francken-prijs

E

E. du Perronprijs

Edmond Hustinxprijs voor toneelschrijvers

Eenmalige bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting

Elle Literatuurprijs

Essayprijs van de gemeente Amsterdam

Extra prijs van de Jan Campert-stichting

F

Ferdinand Bordewijkprijs

Frans Erensprijs

G

Gouden Doerian

Gouden Ezelsoor

Gouden Ganzenveer

Gouden Griffel

Gouden Penseel

Gouden Strop

Gouden Strop 2005

Gouden Uil

Gouden Zoen

Guido Gezelle-prijs

H

Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond

Hans Christian Andersenprijs

Henriëtte Roland Holst-prijs

Hercule Poirotprijs

Herman Gorterprijs

J

Jacobson-prijs

Jacobus van Looyprijs

Jan Campertprijs

Jan Greshoffprijs

Johnny van Doornprijs

Jonge Gouden uil

Joris Eeckhoutprijs

K

Karel Barbierprijs

Karel Bouryprijs

Karel de Grote-prijs

Kinderboek van het jaar

Kinderboekwinkelprijs

L

Leo J. Krynprijs

Libris literatuurprijs

Lode Baekelmansprijs

Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs

M

Marianne Philipsprijs

Martinus Nijhoff-prijs

Maurice Gilliamsprijs

Meiprijs

Mekka-prijs

Multatuliprijs

N

NS Publieksprijs

Nestor De Tièreprijs

Nienke van Hichtumprijs

Nieuw Proza Prijs

Nieuwe Gids-prijs

O

Oeuvreprijs van de Vlaamse Gemeenschap

P

P.C. Hooftprijs

Paul Harland Prijs

Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam

Prijs der Nederlandse Letteren

Prijs van Amsterdam

Prijs van de Jonge Jury

Prijs van de Nederlandse Kinderjury

Prijs voor Meesterschap

Prijs voor kunsten en wetenschappen

Prozaprijs van de gemeente Amsterdam

Publieksprijs voor de beste gedichtenbundel

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek

R

Rabobank Lenteprijs voor Literatuur

Reina Prinsen Geerligsprijs

S

Seghers Literatuurprijs

Sjoerd Leikerprijs

Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur

Stripschapprijs

T

Thea Beckmanprijs

Theo Thijssenprijs

Tollens-prijs

V

VSB Poëzieprijs

Verzetsprijs voor letterkundigen

Vijverbergprijs

W

Woutertje Pieterse Prijs

Z

Zilveren Griffel

Zilveren Penseel

Zilveren Zoen