7

 

 

7 days in a week   Or 10?

 

 

7 Deadly Sins, Dwarfs, Wonders…

 

 

7 hemellichamen in zonnestelsel in 3e eeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zonnestelsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus

 

Uranus en Neptunis waren in de derde eeuw nog niet bekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf de 3de eeuw deelt het Westen de tijd op in groepen van 7 dagen.

In Mésopotamie werd 7 beschouwd als een ongeluksgetal en er werd aangeraden om niets te ondernemen op de 7e , 14e , 21ste en 28ste dag van de maand. De zevende dag zou een rustdag moeten zijn.

 

De week van zeven dagen wordt voor het eerst genoemd door de Hebreeuwen, die het overgenomen zouden kunnen hebben van de Chaldeeën. De duur is ongeveer gelijk aan die van een fase van de maan. (Vier fasen is één maancyclus van rond 28 dagen)

 

 

 

Keizer Constantijn adopteerde de zondag als rustdag in de 1ste eeuw

 

 

 

 

Week < wijken, weichen, wisseling van de tijd. Woche.

Semaine < sem=zaad, ‘tijdkiem’

 

Sunday Zondag Dimanche < Sunna, Sunne [Germanic sun goddess].

1ste dag. > Frans

Dies Dominicus

 

 

Sun

/

Dominicus

Monday Lundi Maandag Dies Lunae

 

 

 

 

Moon

/

Lune

 

Tuesday Mardi Dinsdag Tíwesdaeg; <Tiwaz, Tyr, Germ. oorlogsgod. (vgl. Deus, Zeus, Theos, Deva, all mean shining)

Martis Dies: de dag van de oorlogsgod Mars.

 

 

Tiwaz

/

Mars

Wednesday Mercredi Woensdag < [Germ] Wodan, Odin (god van het jaar) of Othin (10th century) gelijkgesteld aan Mercurius [Rom], bode der goden; God van handel. Dies Mercurii.

 

 

Wodan

/

Mercury

Thursday < Thor, Thir, Donderdag Thor of Dunar [germ], Jeudi.

Waarom de dondergod Thor gelijk aan Jupiter, de god der goden? Omdat beiden donder en bliksem, licht, maakten. Jupiter de bliksemstraal, Thor de hamer (de donderstraal). Dies Jovi.

Tegenwoordig eigenlijk Zeus of Jo[vis] Pater: Dio Pater.

 

 

Thor

/

Jupiter

Friday < Freia Vrijdag Vendredi Frige,

Frija, de godin van getrouwde vrouwen. (niet Freya, foute ‘vertaling’ van Venus door Germanen, Teutonen) Venus;

Dies Veneris

 

 

Freia

/

Venus

Saturday Samedi Zaterdag Saturnus, <[gr] Kronos (door Romijnen gelijkgesteld aan Saturnus), Vadertje Tijd. Letterlijk de zaaier, ook de oogster, de Senex die zijn eigen kinderen opeet. (Zoals tijd alles wegneemt wat het produceert)

Dies Saturni.

Samedi wordt in ‘latin vulgaire’ in verband gebracht met sambati dies, jour du sabbat, 7e dag.

 

 

Saturn

/

Sambati

 

 

 

 

 

 

 

week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een week van 10 dagen, kan dat ook?

 

Ja, heel goed!

 

Egyptenaren, Chinezen en Grieken deelden de tijd op in groepen van 10 dagen!

 

 

 

 

 Seven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Deadly Sins

 

Pride, Envy, Gluttony, Lust, Anger, Greed, Sloth

Trots, Afgunst, Vraatzucht, Wellust, Toorn, Hebzucht, Luiheid

 

7 Dwarfs

 

Happy, Sneezy, Sleepy, Grumpy, Dopey, Bashful, Doc

 

7 Ancient Wonders of the World

 

1.Great Pyramid,

2. The Hanging Gardens of Babylon

3.Statue of Zeus at Olympia, on the west coast of modern Greece, about 150 km west of Athens.

4.Temple of Artemis,

5.Mausoleum at Halicarnassus,

6. Colossus of Rhodes,

7. Lighthouse of Alexandria

 

7 Ongeluksdag…

 

 

 

Geen 7 in ‘360’

 

kgv kleinste gemene veelvoud, is het product van alle factoren tot de hoogste exponent.

In chronometrie, tijdrekening, wordt wonderlijk genoeg de 7 juist weggelaten.

…Was het omdat er ongelukken gebeurden op de 7de dag..?

 

Leuk is dat het getal 360 gedeeld kan worden door alle getallen onder de tien, behalve door 7.

360 is het kgv van 1,2,3,4,5,6,[#7],8,9 als volgt:

1x9x8x5, ofwel

1 x [2e3] x [3e2] x 5 = 360 !!